Uaim Uait Cugham Cughat, From me to You from Róisin Ní Chionnfhaolaidh on Vimeo.

About the Festival

Féile na Bealtaine stokes the fire beneath a cauldron of culture, community and creativity. Its embers glow throughout the year. We nourish and showcase local creativity, while inspiring outside influeneces. We gently lead our community towards meaningful creative experiences.

Cuireann Féile na Bealtaine borradh fén dtine ag bun coire cultúir, cruthaitheachta agus pobail. Bíonn loinnir óna gríosach i gcaitheamh na bliana ar fad. Déanaimid beathú, cothú agus léiriú ar chruthaitheacht áitiúil fad is atáimid ag fáil spreagadh ón dtaobh amuigh chomh maith. Tógaimid ár bpobal ar ghreim láimhe i dtreo eachtraí cruthaitheacha fiúntacha

This year we celebrate our 24th anniversary. The festival will kick off on Thursday 3rd – 7th May . As always, there will be events for all tastes and age-groups. There will be street theatre, children’s events, music of all types, poetry recitals, art exhibitions, short films, long films, comedy acts, theatre, art exhibitions as well as a poetry trail.

Táimíd dhá bhliain is fiche ar an saol i mbliana. Tosnóidh an Fhéile ar an nDéardaoin, 3 Bealtaine, agus mairfidh sé go dtí 7 Bealtaine. Mar a bhíonn i gcónaí, beidh ócáidí ann do gach suim agus aos. Beidh drámaí ar thaobh na sráide, beidh ócáidí ann do leanaí, beidh gach sórt ceoil ann, beidh aithris na filíochta ann, taispeántaisí ealaíona, scannáin ghearra, scannáin fhada, comedy, drámaíocht, agus cosán na filíochta chomh maith.

The Irish year was divided into two parts: Ó Samhain go Bealtaine is ó Bealtaine go Samhain. Bealtaine – Good Fire, connected with the sun’s warmth and the consequent fertility of crops and cattle. We hope you can join us this May Bank Holiday weekend in welcoming the summer to the Dingle Peninsula and in sampling the exquisite cultural events our festival has to offer.

Tá dhá roinnt ar an mbliain, ó Shamhain go Bealtaine is ó Bhealtaine go Samhain. Is le teas na gréine a bhaineann an Bealtaine, agus dá réir, le fás na mbarraí agus na mbeithíoch. Tá súil againn go mbeidh tú i bpáirt linn deireadh seachtaine na Bealtaine chun fáilte a chur roimh an samhradh ag filleadh go Corca Dhuibhne agus chun na hócáidí suaithinseacha cultúrtha a chuireann an Fhéile seo againn-ne ar fáil.

 

An Fhoireann

 

Feidhmí / Director 2016:   Mícheál Ó Coileáin & Peadar Ó Fionnáin

Coiste Oibre: Claire Galvin, Ruth Fanning, Fiona Morgan, Joan Ní Rócháin (Cisteoir), Aileen Ní Shé, Liadain Slattery, Joan Maguire, Deirdre McKenna, Joan Lyne, Muintir Uí Ghrainbhéil, Risteard Mac Liam, Déirdre Ní Ghrifín, Maria Ní Mhurchú, Breandán Mac Gearailt, Ann-Marie Uí Chonchúir.

Oifig / Office: Áine Ní Conchobhair

 

Buíochas ar Leith
Thanks to our sponsors and everyone who works together to bring this festival alive in the community

 

Ticket Office :

Féile na Bealtaine
An Daingean,  /   Dingle,
Co Chiarraí,   / Co. Kerry,
Eire.  / Ireland.

Ticket Sales: 087 3467632
E: info@feilenabealtaine.ie

Féile na Bealtaine 2018