Uaim Uait Cugham Cughat, From me to You from Róisin Ní Chionnfhaolaidh on Vimeo.

About the Festival

 

Cuireann Féile na Bealtaine le healaíona agus cultúr saibhir na leithinise. Is í ardaidhm na féile ná ár n-ealaín a fhorbairt agus siamsaíocht a chur ar fáil do chách. Tá oidhreacht saibhir dátheangach ag leithinis an Daingin. Is iad aidhmeanna eile na féile ná an oidhreacht seo a chur chun cinn agus fáilte a chur roimh ealaíontoirí ó áiteanna éagsúla in Éirinn agus timpeall na cruinne. I mbliana táimíd ag céiliúradh 22 bliain ar an bhfód.

Féile na Bealtaine aspires to build on the rich tradition of arts and culture that exists on the Dingle peninsula and to extend and broaden our artistic horizons – above all Féile hopes to entertain and to invigorate.

Sé a chuirimíd romhainn i bhFeile na Bealtaine ná tógaint ar thraidisiún saibhir na n-ealaíon agus an chultúir a mhaireann beo i gCorca Dhuibhne agus chun cur le leithne agus le doimhneas ár dtuiscintí ar an ealaíon. Thar aon rud eile, sé dóchas na Féile ná simasaíocht agus lón anama a chur ar fáil.

The festival’s aims are to highlight and promote Dingle’s traditions and bilingual culture and to introduce the arts and artists from other parts of Ireland and the world to the people of Corca Dhuibhne.

Aidhmeanna na Féile ná léiriú agus cothú a dhéanamh ar thraidisiún agus ar chultúr dátheangach na dúthaí, agus an ealaíon agus na healaíontóirí atá ar fáil i ndúthaí eile na hÉireann agus ar fuaid an domhain a chur i láthair mhuintir Chorca Dhuibhne féin.

This year we are celebrating our 22nd anniversary. The festival will kick off on Thursday 28th April – 2th May.  As always, there will be events for all tastes and age-groups. There will be street theatre, children’s events, music of all types, poetry recitals, art exhibitions, short films, long films, comedy acts, theatre, art exhibitions as well as a poetry trail.

Táimíd dhá bhliain is fiche ar an saol i mbliana. Tosnóidh an Fhéile ar an nDéardaoin, 28 Aibreán, agus mairfidh sé go dtí 2 Bealtaine. Mar a bhíonn i gcónaí, beidh ócáidí ann do gach suim agus aos. Beidh drámaí ar thaobh na sráide, beidh ócáidí ann do leanaí, beidh gach sórt ceoil ann, beidh aithris na filíochta ann, taispeántaisí ealaíona, scannáin ghearra, scannáin fhada, comedy, drámaíocht, agus cosán na filíochta chomh maith.

The Irish year was divided into two parts: Ó Samhain go Bealtaine is ó Bealtaine go Samhain. Bealtaine – Good Fire, connected with the sun’s warmth and the consequent fertility of crops and cattle. We hope you can join us this May Bank Holiday weekend in welcoming the summer to the Dingle Peninsula and in sampling the exquisite cultural events our festival has to offer.

Tá dhá roinnt ar an mbliain, ó Shamhain go Bealtaine is ó Bhealtaine go Samhain. Is le teas na gréine a bhaineann an Bealtaine, agus dá réir, le fás na mbarraí agus na mbeithíoch. Tá súil againn go mbeidh tú i bpáirt linn deireadh seachtaine na Bealtaine chun fáilte a chur roimh an samhradh ag filleadh go Corca Dhuibhne agus chun na hócáidí suaithinseacha cultúrtha a chuireann an Fhéile seo againn-ne ar fáil.

 

 

An Fhoireann

 

Feidhmí / Director 2016:   Mícheál Ó Coileáin & Peadar Ó Fionnáin

Coiste Oibre: Claire Galvin, Ruth Fanning, Fiona Morgan, Joan Ní Rócháin (Cisteoir), Aileen Ní Shé, Liadain Slattery, Joan Maguire, Deirdre McKenna, Joan Lyne, Muintir Uí Ghrainbhéil, Risteard Mac Liam, Déirdre Ní Ghrifín, Maria Ní Mhurchú, Breandán Mac Gearailt, Ann-Marie Uí Chonchúir.

Oifig / Office: Áine Ní Conchobhair

 

Buíochas ar Leith
Thanks to our sponsors and everyone who works together to bring this festival alive in the community

 

Ticket Office :

Féile na Bealtaine
An Daingean,  /   Dingle,
Co Chiarraí,   / Co. Kerry,
Eire.  / Ireland.

Ticket Sales: 087 3467632
E: info@feilenabealtaine.ie

Féile na Bealtaine 2016