VENUE/Áit: Bunscoil an Chlochán

DATE/Dáta: 27th & 28th April

TIME/Am:

 

More Info:

http://coisceim.com/

Seo sraith de cheardlanna bríomhara dírithe ar scéalta a insint trén rince cruthaitheach. Beidh siad ar siúl le leanaí Bhunscoil an Chlocháin ar 27 agus 28 Aibreáin fé stiúr Philippa Donnellan ó  CoisCéim BROADREACH. Bainfidh na ceardlanna úsáid as cóiréagrafaíocht lán caractair agus scéal dramatúil THE WOLF AND PETER le David Bolger ó Amharclann Rince CoisCéim. Beidh deis ag na leanaí óga dul i dtaithí ar théamaí ón seó tré pháirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí fuinniúla rince agus cóiréagrafaíocht shamhlaíoch. Ag deireadh an dá lae cuirfidh siad a ndeireadh féinig ar  THE WOLF AND PETER i láthair a gclann is a gcomhdhaltaí i Scoil an Chlocháin.
 

A series of lively CREATIVE DANCE TALES workshops will take place with children at Cloghane National School on 27 and 28 April. Led by CoisCéim BROADREACH Director Philippa Donnellan, the workshops draw from the characterful choreography and dramatic story of THE WOLF AND PETER by David Bolger from CoisCéim Dance Theatre. The young children will have a chance to explore themes from the show through participation in fun and energetic dance activities and inventive choreography. At the end of the two days they will present their own ending to THE WOLF AND PETER to their families and classmates in Cloghane school.

photographer Derval Baker
Please follow and like us:

Related Posts