Ealaíontóir/Artist: Zoë Uí Fhaoláin

Taispeántais: Domhnach 3.30in

Exhibition of Completed Works  :  Sunday 3.30pm

le/by Maria Simmonds-Gooding

 

Look out for Zoë and her Travelling (c)Art Workshop during the festival!
You are invited to take part and have your work displayed in an exhibition in An Díseart.
Zoë’s fascination with the notions of identity, home and belonging have inspired this community project.
What does ‘home’ mean to you…? We look forward to seeing your drawing!

 

Bí ag faire amach i gcomhair Zoë agus a ceardlann ealaíne ar rotha i rith na féile!
Beidh fáilte romhat páirt a ghlacadh ann agus d’obair a bheith mar chuid de thaispeántas sa Díseart. Is é suim doimhin Zoë i dtuiscintí ar an bhféiniúlacht, ar an mbaile agus ar dhúchas duine a bhí mar ionspráid don dtionscadal pobail seo.
Cad a chiallaíonn ‘Baile’ duitse? Táimid ag súil le bhur bpictiúirí a fheiscint!
 
Please follow and like us:

Related Posts