VENUE/Áit: An Lab

DATE/Dáta: Mon 1st May

TIME/Am: 12.30pm

PRICE: €10

 

Radharc ar cheol ré na seanchruitirí, fite fuaite le filíocht mhealltach an reacaire, á cur i láthair ag Helen Davies, Áine Moynihan agus Aibhlín McCrann.
Tá seanaithne ar Helen Davies agus ar Aibhlín McCrann mar chruitirí den scoth in Éirinn agus thar lear.  Is fada iad beirt ag seinm le chéile agus is iomaí tionscnamh cruite atá curtha i gcrích acu i gcomhpháirtíocht lena chéile idir leabhair ceoil a fhoilsiú agus imeachtaí cruite a reáchtáil. Bhí baint acu beirt le bunú Fhéile Idirnáisiúnta na Cruite, An Chúirt Chruitireachta a bunaíodh chun athghiniúint agus forbairt na cruite a thacú breis is triocha bliain ó shin. Is Breatnach í Helen Davies ó dhúchas a bhfuil dlúthbhaint aici le ceol Shaun Davey. Lonnaithe sa Danmhairg, oibrionn sí lena fear céile, an trumpadóir agus cumadóir Palle Mikkeloborg.
Is tráchtaire aitheanta cruite í Aibhlín McCrann. Ceapadh mar Chathaoirleach le déanaí ar eagraíocht nuabhunaithe, Cruit Éireann, a bheidh mar chuspóir aici an rannpháirteachas a chothú le  páirtithe leasmhara na cruite in Éirinn agus i gcéin.
File, aisteoir proifisiúnta agus stiúrthóir amharclainne í Áine  Moynihan. Is fada í ag plé leis na healaíona mar chleachtóir agus mar eagraí imeachtaí cultúir náisiúnta agus idirnáisiúnta. Bhunaigh sí ionad chultúrtha An Lab sa Daingean chun deis a thabhairt d’aisteoirí agus d’ealaíontóirí an cheantair saothar ardchaighdeánach a chur i láthair tré mheán na Gaeilge.  Tá leabhar filíochta dá cuid, Canals of Memory, foilsithe ag Doghouse Press.
A taste of music from the era of the old harpists, intertwined with the enchanting poetry of the bard, presented by Helen Davies, Áine Moynihan and Aibhlín McCrann.
Helen Davies and Aibhlín McCrann have long been recognized as excellent harpists in Ireland and abroad. They have been playing together for many years and have initiated many projects together, including publishing books of music and organizing harping events. They were both involved in founding the International Harp Festival, the gathering of harpists set up to revive and develop the harping tradition more than thirty years ago. Helen Davies, originally from Wales, is closely involved in the music of Shaun Davey. Based in Denmark, she collaborates with her husband, the trumpeter and composer Palle Mikkeloborg.
Aibhlín McCrann is a noted commentator ón harping. She was recently appointed  as Chairperson of a newly established organization, Cruit Éireann, which has the aim of increasing participation with stakeholders of the harping tradition in Ireland and abroad.
Áine Moynihan is a poet, theatre director and professional actor. She has long been involved in national and international cultural events both as a practitioner and as an organizer. She founded An Lab cultural centre in Dingle to create opportunities for locally based actors and artists to present high quality work through the medium of Irish. A book of her poetry, Canals of Memory, has been published by Doghouse Press.
Please follow and like us:

Related Posts