VENUE/Áit: Pobalscoil agus Leanaí

DATE/Dáta: 28th & 29th April

28ú Aibreán ag 14.45pm i bPobalscoil

Kids -29th April – 13.00pm /An Diseart

PRICE: Saor Cead isteach/ Free Entry

 

16 strings, 8 dancing feet and 4 voices with 1 aim: to make classical music wickedly funny and fantastically exhilarating for everyone, young and old. Graffiti Classics bursts the elitist boundaries of the traditional String Quartet with its hilarious all-singing, all-dancing musical comedy show.

Sé shreanga dhéag, ocht gcosa ag rince agus ceithre guthanna le haidhm aonair amháin: ceol clasaiceach a dhéanamh ina cheap gáire agus lúcháire do gach éinne, idir óg agus aosta. Pléascann Graffiti Classics teorainn ardnósacha an Cheatharéid Téadaigh lena seó grinn lán canadh agus rince.
Please follow and like us:

Related Posts