idir- between places

A personal exploration of life between two places.

Áit: An Gaeilearái , An Lab, Sráid Eoin 

 Oscailt Oifigiúil: Deardaoin/Thursday 27ú/th @ 6i.n./ 6pm

 

Iniúchadh pearsanta ar shaol caite idir dhá áit.
Déanainn an bailiúchán saothar seo iniúchadh ar an ‘idirspás’ a chónaím ann mar imirceach. Ar aon dul le gach éinne a mhaireann in áit eile seachas a áit dhúchais, uaireanta bím ag a baile ann agus uaireanta is stráinséir ann mé.

Thárla go raibh sé lárnach do chruthú an  bhailiúchán saothar seo go ndéanfainn mé féin ‘a chur’, ag breith ar mo chuimhní agus ag léiriú mo shaol féin mar atá.

Cruthaíodh an saothar seo le ceithre bliana anuas – cuimsíonn sé léarscáileanna, leabhair agus píosaí líníochta a déanadh sa dá thír. 

 

A personal exploration of life between two places.

This body of work explores the ‘between space’ I inhabit as a migrant. Like all who live away from their home place, sometimes I belong and sometimes I’m an outsider.

‘Placing myself’ became the key to this body of work, capturing my memory and presenting my reality.

This work has been created over the last four years- it includes maps, books, and drawings made in both countries

 

Please follow and like us:

Related Posts