VENUE/Áit: An Lab

DATE/Dáta:

28th April – 18.00pm (1hr)

29th April – 19.30pm (1hr)

PRICE: €12

LÉIRIÚ

Léiriú isea Kolga atá curtha i láthair ag Myllyteatteri, comhlucht amharclannaíochta ó Helsinki sa bhFionlann. Tá an léiriú seo bunaithe ar dhán de chuid an fhile Fhionlannaigh chomhaimseartha, Tommi Parko. Is í Miira Sippola an Stiúrthóir. Is cuairteoir rialta í ar an mBlascaod Mór agus ar An Daingean le fiche bliain anuas.
Tá sé mar aidhm aici ina cuid saothair aigne an duine a chur i láthair ar an stáitse tré mheán corp na n-aisteoirí, ceol agus íomhánna, maraon le loighic fhochoinsiasach. D’éirigh go hiontach léi san a bhaint amach sa léiriú seo.
Tháinig ionspioráid don dán ó áit darb ainm di ‘Kolga ‘, ar imeall oirthear na hEorpa, áit stairiúil, a bhuaileann an Mhuir Baltic leis an dtír. Áit isea í a mheallann daoine ar thóir suaimhnis; mar ab ionann le Corca Dhuibhne, atá ar imeall na hEorpa féin, agus atá mar thearmann do mhórán daoine.
Tá brí agus atmaisféar faoi leith sa léiriú seo, le híomhánna a raghaidh i bhfeidhm ort agus dearadh solais agus fuaime a bhfanfaidh id’ chuimhne ar feadh i bhfad.
Tugadh cuireadh do Kolga bheith páirteach in ócáid Duais Teresa Pomodoro i mBealtaine 2017. Feicfear é ag Féile na Bealtaine roimhe sin.
PERFORMANCE
Kolga is a performance presented by Myllyteatteri (Mill Theatre) from Helsinki, Finland. The performance combines theatre, circus, jazz and folk music to create a stage interpretation of a poem by contemporary Finnish poet, Tommi Parkko.   
Kolga is directed by Miira Sippola who has been a regular visitor to Dingle and the Great Blasket Island over the past twenty years. In her work, she aims to portray the human mind on stage by combining the physicality of the actors, music and visuality, with an unconscious logic. She has succeeded brilliantly in doing so in this production.
The poem is inspired by a place called Kolga, located on the eastern edge of Europe, a place rich in history. It is a place where land and the Baltic sea meet. Kolga is a place where one goes in search of peace. There are resonances here for the inhabitants of the Dingle Peninsula, which is on the edge of Europe itself, and a sanctuary for many. 
Kolga offers a meaningful and atmospheric production with striking imagery and memorable sound and lighting design – a state of mind on stage. Kolga has been invited to participate in the Teresa Pomodoro Prize event, in Milan, Italy in May 2017. Before that it will be seen at Féile na Bealtaine.

http://www.myllyteatteri.fi/

Please follow and like us:

Related Posts