VENUE/Áit: An Lab

DATE/Dáta: 30th April

TIME/Am: 14.00pm

PRICE: €8

Píosa gluaiseachta fileata á chur i láthair ag buíon de dhaoine cróga tréitheacha ó chomharsanacht Chorca Dhuibhne agus iad treoraithe ag an ealaíontóir rince Maria Svensson atá ina rinceoir cónaitheach  in An Lab. Déanainn an píosa seo iniúchadh ar an gcoincheap de ‘bheith ag a baile’, ag baint feidhm as téacs, ceol agus gluaiseacht fhileata chun ceisteanna a chur fé cad is brí a bheith ag a baile agus an féidir coirpriú a dhéanamh ar a leithéid de rud nó de choincheap. Tá an píosa seo chomh mór céanna ina mholadh do agus le na rinceoirí is atá sé ina mholadh don lucht féachana, toisc nach ligeann na ceisteanna dúinn staonadh ón machnamh riamh.
A poetic movement piece performed by a group of courageous and gifted souls from the West Kerry locality. Crafted and guided by dance artist Maria Svensson, currently dancer in residence in An Lab. The piece explores the notion of Belonging using text, music and poetic movement, asking questions about what it means to belong and if it is possible to embody such a thing or idea. This piece is as much a proposal to and by the performers as it is to the audience as the questions never seem to leave us stop pondering.
I gcomhair a thuilleadh eolais fé Maria agus a cuid oibre, féach www.rootedbeing.net 
Sponsored by The Arts Council & Kerry County Council
 
Please follow and like us:

Related Posts