VENUE/Áit:

Gather in Dick Mack’s Yard & you will follow on to a secret location

DATE/Dáta: 30th April

TIME/Am: 20.00pm

Beimid aríst ag cur fáilte roimh tús an tsamhraidh le aghaidheanna fidil, ceol, agus deasghnátha na Bealtaine. Join us in banishing the winter with fire, and dance amongst the costumed creatures as they emerge from the Otherworld to mingle amongst the living. Beidh an ócáid i mbliana ar an Domhnach, 30 Aibreáin 8.30 i.n., agus iarrtar ar na rannpháirithe teacht le chéile lasmuigh de séipeal Naomh Mhuire (after Mozart requiem), áit a treorófar iad go láthair an tsearmanais. Please gather in Dick Mack’s yard, from where you will be taken to the location of the ceremony……

 

Participants are also invited to attend a straw mask making workshop in Curran’s yard on Friday 28 April at 2-5pm, áit a mbeidh deis acu a chluthanna fhéinigh a chruthú d’ócáid an Domhnaigh.

 

Please follow and like us:

Related Posts