VENUE/Áit: Court House

DATE/Dáta: 30th April

TIME/Am: 14.00pm

PRICE: €5

 

Anuraidh a foilsíodh an saothar “Éagóir, Maolra Seoighe agus dúnmharuithe Mhám Trasna” le Seán Ó Cuirreáin, insint úrnua ar dhúnmharuithe barbartha a tharla i ndorchadas na hoíche ar an teorainn idir Gaillimh agus Maigh Eo sa bhliain 1882.  Maraíodh cúigear de mhuintir Seoighe in eachtra uafáis i bpobal bocht tuaithe ach ní raibh ansin ach an tús. Baineann croí an scéil le crochadh éagórach agus príosúnú saoil ar dhaoine neamhchiontacha bunáite ar fhianaise bhréige, ar bhrathadóirí agus ar mhímhacántacht na n-údarás agus na n-uaisle.  
 
As Gaeltacht Thír Chonaill do Sheán Ó Cuirreáin ó dhúchas ach tá cónaí air le fada i nGaeltacht na Gaillimhe. Céimí de chuid Choláiste na hOllscoile, Gaillimh é; chaith sé breis agus scór bliain ag obair mar iriseoir agus mar chraoltóir ach tá taithí leathan aige i réimsí éagsúla na cumarsáide i nGaeilge agus i mBéarla. Chaith sé tréimhsí mar Eagarthóir Stiúrtha Clár agus mar Leascheannaire ar RTÉ Raidió na Gaeltachta.
Cheap Uachtarán na hÉireann é mar Choimisinéir Teanga sa bhliain 2004 ar chomhairle an Rialtais agus Thithe an Oireachtais. Athcheapadh i mbun na hoibre sin arís é ar feadh tréimhse sé bliana eile in 2010 ach d’éirigh sé as an gcúram sin i Feabhra 2014 mar go raibh sé míshásta leis an easpa dul chun cinn a bhí á dhéanamh i gcur chun cinn cearta teanga phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta.
Spreag a chinneadh éirí as oifig na mílte duine le páirt a ghlacadh i léirsithe faoi chearta teanga. D’eagraigh Uachtarán na hÉireann ócáid ómóis in Áras an Uachtaráin i Márta 2014 mar chomhartha buíochais as a chuid oibre ar son na teanga. Is air a bronnadh Gradam an Phiarsaigh don bhliain 2014.
Please follow and like us:

Related Posts