Ceann Scríbe – Zoë Uí Fhaoláin Green

Apr 28 2023 - May 01 2023
Expired!

Friday / Dé hAoine - Monday / Dé Luain

All Day

Venue / Áit

An Díseart

Focus Time/Am le diriú: Friday/Aoine 28ú: 4pm

An act with the land as witness

This installation is the culmination of a solo walking project.

Mountain, forest, coast. Drawing, words, curiosities.

An art book maps my journeys, made with guidance from book artist Sandra Landers.

Collected natural materials, earth pigments and rusty objects are used to create ink, paint and dye for artworks on paper and fabric.

Performed actions throughout the festival will interact with and add to the installation.

I tread softly on the land, yet still leave traces.

Alongside the inevitable ephemera of being, I also leave deliberate offerings to be found by others, or returned to the earth.

 

Gníomh leis an talamh mar fhinné

Tá an suiteáil seo ina thoradh ar thionscadal siúil aonair.

Cnoc, coill, cósta. Líníocht, focail, ábhair iontais.

Déanann leabhar ealaíne mapáil ar mo thurasanna, agus é déanta faoi threoir an ealaíontóir leabhair Sandra Landers.

Baineadh úsáid as ábhair nádúrtha, dathanna cré agus nithe meirgeacha a bailíodh chun dúch, péint agus ruaim a chruthú do shaothair ealaíne ar pháipéar agus éadach.

Beidh gluaiseachtaí taibhithe ag teacht leis, agus ag cur leis, an suiteáil le linn tréimhse na féile.

Leagaim cos ar an talamh go caoin, ach fós fágann sí rian.

Anuas ar ephemera dosheachanta na beatha, fágaim ofrálacha d’aonghnó le bheith aimsithe ag daoine eile, nó le dul isteach sa chré in athuair.

Project funded by the Arts Council’s Agility Award