Feisteas an tSaoil – Dráma le Áine Moynihan

Apr 29 2023
Expired!

Saturday / Dé Sathairn

7:00 pm - 8:00 pm

Venue / Áit

An Díseart, Chapel
Sold out!

A bilingual dráma performed by poet and actor Áine Moynihan.

A weaving of stories, music and poems, this new show delves into memories evoked by significant items of clothing and fabric from Áine’s life.

Tá scéalta, ceol agus dánta fite fuaite lena chéile sa léiriú nua seo curtha i láthair ag Áine Moynihan, Feargal Mac Amhlaoibh agus Louise Nic an tSionnaigh. Tá sé bunaithe ar na cuimhní chinn atá spreagtha ag rudaí faoi leith ó shaol Áine.

A woman’s life told in the evocative colours and fabric of well-worn and beloved items of clothing- a woolen shawl, a Communion veil, a wedding dress, a Foxford rug for a picnic on the beach, a new-born baby’s bootees….

Tracing key moments of schooling, courtship, marriage and giving birth, this tale unfolds in prose and poetry in Irish and in English. The moments are underscored by musical fragments, half-heard snatches of tunes and songs of a by-gone era with piano, and airs played on the fiddle from the islands of Cape Clear and Inisheer, and from West Kerry.

The show makes for surprising moments of emotion, sorrow, joy and laughter, as it celebrates women’s lives through the social changes of the 20 th century and beyond.

ÁINE MOYNIHAN is a poet and performer working in both languages based in Dún Chaoin in the Kerry Gaeltacht.

 

Saol mná atá á insint sa léiriú seo, ag baint leas as píosaí éadaí suntasacha, iad ar fad le scéal faoi leith a bhaineann léi agus í ag stracadh léi tríd an saol. Seo éadaí ar nós seál linbh, fial na Chéad Chomaoineach, gúna pósta, ruga daite don trá, bróga beaga bídeacha baba, a spreagann mothúcháin agus cuimhní cinn ionainn go léir.

Beidh ceol á sheinnt ar piano agus amhráin ósna bliainta atá imithe le sruth, chomh maith le poirt ó Oileán Chléire, Inis Oírr agus Corca Dhuibhne ar an bhfidil. Insítear scéal a beatha trí fhilíocht agus prós i nGaeilge agus Béarla.

Meallann an turas seo sinn trí ócáidí tábhachtacha i saol na mban, imeachtaí ina bhfuil ceol, goltraí, geantraí agus suantraí le linn an 20ú haois agus uaidh sin amach.

File agus taibheoir isea ÁINE MOYNIHAN ag saothrú sa dá theanga agus í lonnaithe i nDún Chaoin, Corca Dhuibhne.

Ghriangraif/Photos Credit: Fiona Morgan.