Home Events - Feile na Bealtaine Art / Ealaín (Free/Saor in aisce) I mBliana (This Year) – Zoe Uí Fhaoláin and Micheal Kelly

I mBliana (This Year) – Zoe Uí Fhaoláin and Micheal Kelly

Gaeilge G
  • Sub Heading: Art Film Screening – premier, by Kelly Green 5:30pm (followed by Q&A chaired by Andrew Duggan) and 7:30pm
May 03 2024
Expired!

Friday / Dé hAoine

5:30 pm - 7:30 pm

Venue / Áit

An Díseart

I mBliana (This Year)

A collaboration between Mickey (camera artist) and Zoë (performer).

We spent a year from May 2023 to April 2024 meeting for a day a month to film in a different location in Corca Dhuibhne.

We travelled by foot, bicycle, bus, or liftshare, in order to reduce the damaging environmental effects of the project. This led to interesting perspectives on the spaces, conversations that deepened this co-directed project, and meetings with other people who shared their thoughts with us about the month we were in.

The film follows a person trying to interact with natural and human-shaped landscapes, it is a creative exploration of the human’s place in, and as part of nature. The soundscape features local musicians.

Maoinithe ag Ealaín na Gaeltachta agus Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Chiarraí.
 

I mBliana (This Year)

Léiriú Scannáin Ealaíne – céadléiriú, le Kelly Green 5:30in (le Q&A ina dhiaidh fé stiúir Andrew Duggan) agus 7:30in

 

Comhshaothar le Mickey (ealaíontóir ceamara) agus Zoë (taibheoir).

Chaitheamar bliain ó Bhealtaine 2023 go hAibreán 2024 ag bualadh ar feadh lae gach mí chun scannánú a dhéanamh i láthair difriúil i gCorca Dhuibhne.

Dheineamar ár gcuid taistil de chois, ar rothar nó bus, nó síobroinnt, chun laghdú ar thionchar diúltach timpeallachta an tionscadail. Bhí peirspictíochtaí nua mar thoradh air seo, comhráití a dhoimhnigh an tionscadal comhstiúrtha seo, anuas ar bheith ag casadh ar dhaoine nua a roinn a gcuid tuairimí linn faoin mí áirithe a bhí i gceist.

Leanann an scannán seo duine ag iarraidh caidreamh a dhéanamh le tírdhreacha nádúrtha agus duine-mhúnlaithe. Is fiosrú cruthaitheach é ar áit an duine dhaonna mar chuid den dúlra. Tá ceoltóirí áitiúla ina gcuid den bhfuaimrian.

Maoinithe ag Ealaín na Gaeltachta agus Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Chiarraí.